@seyAHHH Bagong billboard ng NDTM sa summer ipapalit dun sa pictures sa may gate nung mga ng TMCAPS. Panghikayat ng customers :))) jk lang dai.