#CherrytreeSnaps2011 Robyn's shoes, Toronto Jun 14 @RobynKonichiwa