ชื่อเค้าขึ้นเทรนด์โลก กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก #BUNN แต่เค้าอ่านว่าบัน!