นี้แหละครับเขาเรียกว่า"ระฆังใจ"...เสือยืนเคาะนานจังแล้ว