@blancheong Tignan mo bago kong crush ang sarap. Dirty but clean looking bad boy :)) #tulolaway