L-R: Betsy "@FishbowlDC" Rothstein, "Chef Boyardee" @MichelleFields, "Producer" @MeredithDake