När man ätit injera e man fan mätt i tre dar #injera #jebena