If you aint watching... U aint doin nothin lol! #nbachristmas