Vi har ännu inte öppnat klapparna. Händer när enbart ett sjuttonårigt barn finns i familjen. #godjul