Chanukah Menorah lighting at YRP dist #2 HQ in #ChabadFlamingo #Menorah #Chanukah