Jay-Z & Kanye West Chime In On Latest Kobe Bryant News