I dagens #klotter försöker jag mig på digitala vattenfärger i Photoshop.