Bra där Posten :-( lägg ner 2 av 3 utlämningsställen. Kundnyttan av att stå i kö underskattad. #fb