#collectievissen : Het #vervoer in #Kampen werd in '87 stilgelegd door protesterende studenten. De Stadsbrug werd "bezet", waarmee een belangrijke verkeersader werd afgesneden.