@Christian_Limon ipitin mo na ang #Itlog mo. Eto na ang hinahanap mo.