உயிர்மெய் எழுத்துகள் சரியாக இருந்தாலே படிக்க கஷ்டமாயிருக்கு. உங்க வலைப்பூவில் அதுவும் சரியாக இல்லை @writer_nayon