#Lom Friviljugsentral m.fl. var jammen framsynte! (Bilete teke i sommar.) #smr