@Hanne_Kr den skal dukke opp under Enheter i venstre marg i iTunes.