ที่นี่ใกล้สุด จะจองทันมั้ย เพื่อsilverlake music fest. เลยทีเดียว