Taken at At da Marrakesh Film featival ! Thanx Gauri Nainaika 4 the awsome dress! copyrighted photo!