Genial oferta! Converse amb la punta ja desgastada per 150 pafies. Aixíja no les has d'embrutar!