CAF #S7500 adaptado para virar balsa na #L9 da CPTM: