Holy @ACDC @axlrose @ZakkWyldeBLS @DjASHBA killin WHOLE LOTTA ROSIE #IndyRose