หนังสือคู่มือมือถือสมัยนี้เยอะจริงๆ ชอบเล่มกลาง :-) #proudgalaxy #ยืดอกพกแอนดรอยด์