Deze #zonnatura reep lijkt meer op zo'n vetbol voor vogels. #hetoogwilookwat