@tishtish5645 @JenTosca @megantosca @kristinrey7 just throwing it out there #takeitorleaveit