ติดตั้งเสร็จ scan เจอ  พอจะลบมันบอกว่าต้องซื้อก่อนครับ