Bad az khordan e inha shkl e khunasham mishe dandunaye adam!