Yaaay. Tapos na ako sa cover ng Performance Task. Cover lang. :))))) #Nyee