#Strangebrew Reinvented! "Hindi ako pumapatol sa drayber!" --tado jimenez. Tama! =P