@MadhavKumar96 @toe_sean jab kuhwhyish hai toh puri honi chayi #friedsnacksarethebest