Wow. Goodies galore from Roxas! Salamat sa mga dumaan dito sa hotel. Yer the sweetest!