@lilyluvsuju_EH nek ss ^^ e lười chụp quá ^^ lấy đại hình cũ của e lun ^^ ss nhìn hk đc thì nói e nhé ^^