Fotokopiranje fanzina #Dispet povodom Medjunarodnog dana borbe protiv #AIDS #prevencija #zdravlje #politikahr #fanzin