#animació sociocultural en acció! Preparant acció Sallarès, al mercat de Campoamor.