#KTH studentkår oponerar sig.... Ang förändrad läsårsindelning. Nog tycker jag de borde kunna vässa sina argument lite?