3. Mıntıka / Teknoloji. Oyunlara hazırım! #District3PN www.TheCapitol.PN