Austrumu robeža, 20.gs.beigas (vai, varbūt, 21.gs.sākums)