Eksamenslesing for #geomatikk i Australia. (strand, sol) => avslappethet, en slags spatio-temporal correlation!