Popo eyeballing seniors #occupyHendersonvilleNC #occupyNC