สะกิดบอกน้องซองให้สนใจข้างหน้าหน่อย55555 @Marrynabe