No, Lance. Si Miyuki ang rabbit. Hindi ikaw. Haha! #SadistLover. Waah. Love you Chi Hoon!! (gulo ko no?) Hahaha! :D