อยู่ ๆ ก็วาดขึ้น ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดมาจากจินตนาการในส่วนไหนของสมอง 555