มีคนถือป้ายรับพิมพ์นามบัตรด่วนให้เห็นทั่วไป #CantonFair //