De kilo is de laatste basiseenheid die aan een tastbaar artefact is gerelateerd #interessant