Yo #dcweek you got @cheekd!! If you got stickered tonight make sure you go to http://www.cheekd.com cc: @loricheeknyc