เจต! ว่าจะพักซักวัน แต่อาหารกล่องมากองหน้าบ้านแบบนี้ ชาวคู้บอน รอรับได้เลยไม่เคยบิดพริ้ว