Artikel in het #NHD over de nieuwe kazerne op de Oude Veiling