หนังสือ Poke the box ของ Seth Godin แปลไทยเรียบร้อย น่าอ่านดี #thumbsupth cc @Esamu