(ภาพถ่ายจากเพื่อน) ถนนสายเอเซีย ที่ จ. ชัยนาท ขับรถไปไปเหมือนขับอยู่บนแม่น้ำ มวลน้ำอีกเยอะ ยังจ่อเข้า กทม.